1. јул 2011.

"Jezici" Ranko Bugarski

"Jezička bogatstva ovih ogromnih prostora nauka je u mnogim slučajevima tek razgrnula, ali ih još ni izdaleka nije do tančina upoznala."

Sistematizovano, visokoobrazovno štivo koje se sa lakoćom čita, uvodeći čitaoca u kompleksan svet jezika na temeljan, ozbiljan i naučno potkovan način. Predstavljam vam -"Jezike".
. . .
Ranko Bugarski jedan je od najvećih i najeminentnijih savremenih stručnjaka lingvističke nauke sa ogromnim brojem publikacija iz sfere sociolingvistike, psiholingvistike, teorije prevođenja, kontrastivne gramatike i strukture savremenog engleskog jezika. Kao retko ko pre njega, dopreo je u svom radu do same srži i problematike nastanka, održanja i razvoja jezika sveta upisujući na taj način svoje ime među velikanima svetske književne nauke.

"...književni jezik je prevashodno kulturni pojam koji naglašava vrednost."

Delo "Jezici" (1993 / 1996) objedinjuje njegov istraživački rad i prikazuje ga u vidu pet celina koje vode čitaoca od osnovnih pojmova o jeziku, preko njegovog razvoja do društvene primene i upotrebe jezika u savremenoj komunikaciji čovečanstva. Ovde posebno,dr Bugarski skreće pažnju na tendenciju da se jezik "skrati i uniformiše" razvojem svetskih modernih tehnologija poput socijalnih mreža i razvoja računarske industrije i nauke.
Šematski prikazi dati u ovom delu, imaju za cilj da ilustrativno dočaraju i objasne neke autorove napomene poput rodoslovnog stabla koje je u nauku uveo nemački lingvist August Šlajher polovinom XIX veka.
Sa strastvenom i nepresušnom radoznalošću, Bugarski istražuje, analizira i integriše stečena znanja oblikujući delo koje će služiti kao vrstan putokaz budućim generacijama put sociolingvističkih i čisto lingvističkih teorijskih saznanja.
Jer jezik je svakako, najmoćniji medijum koji posedujemo.